Mimosúdne vymáhanie prostredníctvom inkasnej spoločnosti

Stála správa pohľadávok
Vymáhanie pohľadávok
Ekonomické poradenstvo
Na základe mandátnej zmluvy
Priamo na účet klienta
Práca na výsledok, bez preddavkov
creditton

Súdne vymáhanie pohľadávok


Právne služby
Právne poradenstvo
creditton
spolupracujúci s nami na základe zmlúv o právnej pomoci

Riešenie sporov
prostredníctvom Rozhodcov

alternatíva štandartného súdneho konania. V súčasnosti najefektívnejší spôsob súdneho vymáhania pohľadávok.
creditton

Kúpa a predaj pohľadávok


creditton

Exekučné konanie


creditton
Ponúkame komplexné služby pri inkase pohľadávok od prvej výzvy na úhradu, cez právne zastupovanie vo všetkých fázach súdneho a exekučného konania, až po právne zastupovanie v konkurznom konaní.

Vysoké percento úspešnosti našej spoločnosti pri vymáhaní pohľadávok – cca 80 %, dlhoročné skúsenosti v tejto oblasti, efektívne know-how a referencie našej spoločnosti na trhu sú dôkazom našej profesionality.
Copyright © 2009 CREDITTON s.r.o., email: info@creditton.sk
webdesign by MAXIMSTUDIO